אם אין אני לי מי לי

posted in: Blog | 0

נחוץ לי הי‘ לעשות ציור על זה הנושא כי עניין של ציור בכללות הוא עניין של ביטול. הצלחת הצייר היא תלוי בכמה האמן זוכה לבטל את עצמו ויהיה נעלם מן המציאות. כל ש“אני” נמצא, זה רק מפריע לציור של משמעות, … Continued

זכו שכינה בניהם

posted in: Blog | 0

ציור השני‘ שהתחלתי. ועבדתי עליו פחות או יותר רצוף למשך כמה חודשים. ואע“פ שהוא תמונה קטנה, מ“מ עבדתי עליו הרבה מאוד, שכבה אחרי שכבה, שהוא המשך השיטה שרכשתי מן לימודי בעבר: שעובדים על ציור, על הקומפוזיצי‘ עוד ועוד, שינוי אחרי … Continued

Path to true success

posted in: Blog | 0

People in general follow many paths, in desire to reach all their goals. But since we truly wish to succeed in life, I think that we should realize that there is one path which includes the good of all other … Continued

smooth wall

posted in: Blog | 0

  I have heard taught in the name of the Ba’al Shomer Emunim, ztz”l, HaRav Ahron Rothe, that in our generation to attain emunah will be as difficult as climbing a smooth wall. It was suggested: How does one go … Continued

הכל מחפשים דעת

posted in: Blog | 0

מוצאי שבת משפטים, תשע“ב הכל מחפשים דעת. הרב אביגדור מילר, זצ“ל, הי‘ אומר שכל החיפוש בעולם, לטייל וכו‘ הוא בשורש חיפוש לה“י. ונ“ל דרוב עולם, ברצונם לדעת (השם) מתעניינים לדעת “חדשות” בכל סוגיהם, ובידיעת החדשות מפייסים צימאון שלהם לדעת. והחכמים … Continued

עוד על כח השקר ודמיון

posted in: Blog | 0

, ה’ תציל למען שמו אבל אקדים מילה על התקשרות כי הכל תלוי בחוזק התקשרות והתחברות לדברי תורה ותפילה, כי כמות טפל לאיכות וכמו שארז”ל טוב מעט בכוונה וכו’  ויש להאריך ביסוד זה ולא כתבתי אלא ראש פרק ועוד ראש … Continued

הזכרת שם רשע

posted in: Blog | 0

לשון מדרש שוחר טוב, שמואל (מדרש שמואל רבתא פרשא א‘): זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב א“ר יצחק כל מי שהוא מזכיר צדיק ואינו מברכו עובר בעשה דכתיב זכר צדיק לברכה וכל מי שהוא מזכיר רשע ואיננו מקללו עובר בעשה … Continued

כח המדמה

posted in: Blog | 0

מוצאי שבת תרומה, תשע“ב יש לעיין להבין ענין “דמיון” דמצד אחד הנה כתב מוהרנ“ת על מעשה העגל וז“ל כי בכל פעם שצריכין לעלות מדרגא לדרגא מתגבר מחדש המדמה שהם הקליפות וכו‘ (חידושי הלכות, חוש“מ, הל‘ גביית חוב מקרקעות והל‘ אפותיקי … Continued

טוב להודות להשם

posted in: Blog | 0

יום ה‘ לך לך, תשע“ג בימי עורון שלי הייתי מסתפק והקרתי וכו‘ קצת לדעת הקשר בין שתי ה‘הודאות‘, הודאה הראשון , הייני לשון תודה, לשבח ולתת הודאה להשם, כפשטות הפסוק: טוב לחודות לה‘ ולזמר לשמך עליון. והודאה השני, היינו לשון … Continued

1 2 3 4 5 6 12