ג’ נר חנוכה תשס”ט — עניני ציורים

posted in: Blog | 0

כמו כשאדם נותן דרשה הוא מכין לדבר ברמה מסוים ומדמיין לעצמו למי הוא מדבר, כמוכן העושה ציור. יש מאמרי רבותינו ז”ל שעושה אני הד”ל  ציור מדבריהם שהפשט שלהם מובן לרובא דרובא דיהודים, כגון “משה קבל תורה מסיני”. ובכה”ג משתדל אני … Continued

Clothing Life

posted in: Blog | 0

Recently an angel said to me: “what is this that you are always making pictures? What kind of occupation is this for a Jew? All day long fantasy after fantasy?” I replied:”Sometimes a person’s situation feels empty and he doesn’t … Continued

prayer

posted in: Blog | 0

I put forth a tefilla to the Creator, Blessed is He. Ribono Shel Olam! I want, I need to understand why so many if Your children, B’nai Yisrael do not experience Your closeness to them. I don’t know why they … Continued

Faith in the Sages

posted in: Blog | 0

I will, with Hashem’s constant help, embark upon the subject of Emunat Chachamim, Emunat Tzaddikim. The possuk (Shmos 14:31) says  : והאמינו בהשם ובמשה עבדו. A second possuk (Shmos 19:9) says: בך יאמינו לעולם. There is an apparently surprising element here. Be it that one must … Continued

האמנות הזו ודאי וודאי היא בחינה חיצונית

posted in: Blog | 0

האמנות הזו: “בסתר עליון, אמנות מופשטת דרך פנימה אל הקודש”, ודאי וודאי היא בחינת חיצונית באיזה בחינה רוחנית, דכיון שהוא ביטוי גשמי, הנראה לעין בשרני, א”כ ודאי יש פנימיות לה, שהיא רוחנית יותר, שהיא פנימית כלפי’ והאמנות היא חיצונית לה. … Continued

Chidush חידוש

posted in: Blog | 0

There is much to be written about the subject of the “new”, chidush, in Art and in Avodat Hashem in general; here I will suffice with brief topic headings. The Torah exhorts us in several places about the importance of … Continued

Art as a means for awakening desire for truth

posted in: Blog | 0

  My art is based on faith in man’s intrinsic desire for truth, embedded deep in the person. His overt personality is not directed by this drive, nevertheless, this desire can be awakened, nurtured and brought to prominence. Art holds … Continued

decision to be an artist

posted in: Blog | 0

It could be that the decision to be an artist; that is, a true artist, one who is not interested in monetary gain or honor or anything at all except to express whatever it is that art can express, possibly … Continued

העיקר זה האמת

posted in: Blog | 0

העיקר זה האמת, האמת בלבד, והיינו לעבוד את השם ית’ באמת, ושכל כוונת אדם כל ימיו, כל רגע, רק לקרב לאמת עבודתו ית’. וצריך שיהי’ מוכן ומזומן בכל רגע לשלם כל מחיר הנדרש למטרה זו, והיינו להתקרב לאמת עבודתו ית’, … Continued

1 2 3 4 5 6 17