תורת הרמז

תורת הרמז. ענינו הוא שאדם רוצה לדעת סוד השגחת ה”י עליו, והיינו להבין ולהשכיל השגחת השם, כמו מי שרוצה מַפָה לדעת איך להגיע למקום חפצו. כי השגחת השם על האדם היא תמונה* שלמה נפלאה מאוד, בדיוק מבהיל כל פרט ופרט כל סדר דברים, תמים יחדיו, תכלית שלמות היופי והטוב *הגה. ותמונה זו היא בחינת “יד” […]

חד גדיא

רמזי מעשיות                                       חד גדיא    ציור עפ”י המבואר בפירוש הגר”א זי”ע. עיין עליו עם ביוארים של הרב שלמה ברעוודה זצ”ל  אותיות חד גדיא שחור. עפ”י מדרש מובא באב”ן שלמה (על פירוש הגר”א על חד גדיא) דף קפ”ח עשו איש שעיר הי’ הברכות בסוד עיזי מסגי ברישא, ע’ שבת ע”ז: ר’ זירא אשכח וכו’ דברישא […]

כל הבריאה היא בחינת כלי ואור

דע שכל הבריאה כולו הוא בענין שלי כלי ואור, ואין דבר בכלל או בפרט שאין לו את שתי בחינות אלו: כלי ואור, בחינת זכר ונקבה, בחינת נשמה וגוף, וכו כי הוא הי’ והוא הווה וכו’ והוא אחד ואין שני. שהקב”ה הוא אחד באחדות גמור, ואין שני לו, אין עוד מלבדו. אבל אחרי שהוא ית’ ברא […]

התנתק כדי להתמקד

אדם רחוק מתורה ומצוות הוא רואה מעשה השם ית’ תמיד לפניו, כי כן, הכל מעשיו ית’. אלא הוא לא מבחין, ששכלו לא תופס שיש פועל נשגב וקדוש שעומד אחרי המעשים, מראה הנפלאה שהוא מחווה והתורה שגלה לנו ה”י, היא צמצומים, מילים ואותיות קדושות שמגלים לאדם תכנית ושורש כל מעשה עולם. שעל ידה אדם יכול למתמקד […]

מאין יבוא לי כח לעמוד בפרץ

אמרתי לפני הא-קים. גם את זה (הרבי מליובאוויטש, ז”ל) ראוי לי לשמוע לכל הגה שלו, להאמין ודאי, ולדייק ולדקדק ולפשוט מדבריו וכו’. אלא שאין לי כח לזה, אלא רק לציית קצת כמו שאני עושה, מן הצד. ולא טוב מצב זה. אבל כח להתחבר ממש. מאין? כי לזה צריך גם לעמוד וללחם כנגד כל מתנגד לו. […]

שמש בשבת צדקה לעניים

ראשי פרקים של מה שנתחדש לי בשבת קודש בקידושא רבא בביה”כ דחסידי ברסלב, הקריה החרדית, בית שמש ואמר רבי יצחק שמש בשבת צדקה לעניים (תענית ח’:). פשט אחד. הרי כל השבוע משתדלים כולם בל”ט מלאכות. והעשיר מצליח והצלחתו ועושרו זה סיפוקו. אבל לעני מכאובים וצרות חלקו. עמל מפרכת בלי כמעט תוצאות, לא די לצרכיו. ועוד […]

לאחוז בעץ החיים

מחטא עץ דעת טוב ורע, שמעתי בשם הרמב”ם ז”ל שנקשה: מהו לא טוב בזה בידיעת טוב ורע? וענה: היו קודם במדרגה של אמת ושקר, ונפלו למדרגה של בחירה בין טו”ר שהוא מדרגה פחותה. ע”כ בצמצום שמעתי ביאור: אנו חווים חיינו עתה במציאות שנראים דברים טובים או רעים. על טוב מברך הטוב והמיטיב וכו’ וזה מדרגה […]

מן הקצה אל הקצה

יהודי, בחינת צדיק, כמו שנאמר: ועמך כולם צדיקים וגו’ (ישעיהו ס’:כ”א), וצדיק צריך להאיר לדרי מעלה ולדרי מטה. לגבוהים וגדולים שבאנשים ולאלו הנמצאים אפילו בתחתית שאול, רחמ”ל. עיין היטב ליקוטי מוהר”ן תנינא ז’, ועיין עוד שם קמא ו’, ד’, שבחינה זו שייך גם בתוך עצמו, שיש לכל אחד ואחד בחינה עליונה שלו ובחינה תחתונה שלו. […]

לעבוד את השם מעבר לשכלו

צריך להיזהר מלעבוד את שכלו. שְמה  שמשיג בא-קותו, ומכיר שזהו תורה שאני מבין, צריך להיזהר מלחשוב ומלהיתפס בזה שזה התורה עצמה, שזה הא-קות עצמה. כי יש מדרגות עד אין סוף. וצריך להעלות דרגא בתר דרגא. והשכל שמשיג התורה עכשיו הוא רק כלי לאור השם. וזה עיקר הנקודה כאן. שְמה שמשיג בתורה הוא כלי לאור השם, […]

בגדי חול של משיח

זהר תצא ר”פ: והוא מחולל מפשעינו (ישעי’, נ”ג:ה’)—דאיתעבד חֹל בגיניהו מקודם כתבתי מזוית אחד על ענין זה, שגלוי הצדיקים בכלל והמשיח בפרט תלוי בזכות הדור, שהם מכינים כלים להלביש קדושתם. כאן רצוני לבאר, בס”ד, פן אחרת בענין, שעצם כל דבר שבקדושה מוצא התנגדות גדולה בעולם הזה לבאר. כי לקדושה להתגלות בעולם הזה, הרי הקליפות רודפות […]