האמנות הזו ודאי וודאי היא בחינה חיצונית

posted in: Blog | 0

האמנות הזו: “בסתר עליון, אמנות מופשטת דרך פנימה אל הקודש”, ודאי וודאי היא בחינת חיצונית באיזה בחינה רוחנית, דכיון שהוא ביטוי גשמי, הנראה לעין בשרני, א”כ ודאי יש פנימיות לה, שהיא רוחנית יותר, שהיא פנימית כלפי’ והאמנות היא חיצונית לה. … Continued

Chidush חידוש

posted in: Blog | 0

There is much to be written about the subject of the “new”, chidush, in Art and in Avodat Hashem in general; here I will suffice with brief topic headings. The Torah exhorts us in several places about the importance of … Continued

decision to be an artist

posted in: Blog | 0

It could be that the decision to be an artist; that is, a true artist, one who is not interested in monetary gain or honor or anything at all except to express whatever it is that art can express, possibly … Continued

העיקר זה האמת

posted in: Blog | 0

העיקר זה האמת, האמת בלבד, והיינו לעבוד את השם ית’ באמת, ושכל כוונת אדם כל ימיו, כל רגע, רק לקרב לאמת עבודתו ית’. וצריך שיהי’ מוכן ומזומן בכל רגע לשלם כל מחיר הנדרש למטרה זו, והיינו להתקרב לאמת עבודתו ית’, … Continued

חידושים בספר תהילים

posted in: Blog | 0

תהילים ס”ז:ב’       א-קים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה. עכ”ל. יחננו, ויברכנו, יאר פניו, כנגד ברכת כהנים: יברכך וגו’ יאר פניו וגו’ ויחונך. וברכה אחרונה ישא ד’ פניו אליך וישם לך של-ם, י”ל דכל המזמור הוא כנגדו דמיירי בעתיד לבוא … Continued

על הר גבוה

posted in: Blog | 0

  משל שאחד עומד ולומד ומרגיש את עצמו שהוא עומד על גב הר גבוה. ואח”כ מבחין שהוא יורד מן ההר כנגד רצונו, ואז מבחין האמת, שכל הזמן כל העמידה שלו הי’ שהוא מעל כתפי אבא שלו, ושאבא שלו עומד על … Continued

הגאולה תלוי באחדות ישראל

posted in: Blog | 0

בס”ד  א’, ערב פסח תשע”ח וברעוה דרעוה בשלס סעודת שבת הגדול דרשתי על הגאולה שתלוי בתיקון שנאת חינם, באחדות ישראל, ושיש כ”כ מחלוקת רח”ל היום וכל זרם אוחז בשיטתו, וחושב שמשיח יבא ולהכריע כדעתו, [ובאמת הוא] לא יבא אלא ב[תוך] … Continued

עולם פרטי של האמן

posted in: Blog | 0

כי יש קושיא. איך האומן העוסק בשלו. ומתעמק בשלו. והכל מרעיוניותיו ומליבו וממצפונו. ומה זה נוגע לאחר? והייתי רגיל לתרץ שהנה, בפנימיותו, בשורש נשמתו הרי אנו מקושרים, נשמה א’ במקור. כל בית יעקב. ונכון הוא ודאי. אבל לזה התירוץ יש … Continued

1 2 3 4 5 16