אתה חונן לאדם דעת

posted in: Blog | 0

    (מתפילת שמונה עשרה) You graciously endow man with wisdom. (From the Amida Prayer) Oil on canvas ציור שמן תשס“ז–תשע“ו 40 x 50 cm. In private collection, Ramat Bet Shemesh, Israel. Exhibited :  Bais HaBaal Shem Tov, Jerusalem, Israel; one-man … Continued

ביאורים בשם הנבחר לעסקי “בסתר עליון”

posted in: Blog | 0

גימטרי’ של קמ”ח הוא נצ”ח. ע’ עבודת ישראל ריש דרשת חנוכה דספירת נצח הוא רמז להקב”ה, ונצח הוא הספירה של ברכת השנים, וזהו קמ”ח . אפשר נמי להעמיס זה על דברי חז”ל אם אין קמ”ח אין תורה אם אין תורה … Continued

אחד מי יודע, אחד אני יודע

posted in: Blog | 0

005) אחד מי יודע, אחד אני יודע (הגדה של פסח) Who knows One, I know One. (Passover Haggadah) Oil on canvas ציור שמן תשס“ח 50 x 70 cm. Exhibited: (first version) Crown Plaza Hotel, Jerusalem,Israel; one-man standing exhibition of paintings. … Continued

אם אין אני לי מי לי

posted in: Blog | 0

נחוץ לי הי‘ לעשות ציור על זה הנושא כי עניין של ציור בכללות הוא עניין של ביטול. הצלחת הצייר היא תלוי בכמה האמן זוכה לבטל את עצמו ויהיה נעלם מן המציאות. כל ש“אני” נמצא, זה רק מפריע לציור של משמעות, … Continued

זכו שכינה בניהם

posted in: Blog | 0

ציור השני‘ שהתחלתי. ועבדתי עליו פחות או יותר רצוף למשך כמה חודשים. ואע“פ שהוא תמונה קטנה, מ“מ עבדתי עליו הרבה מאוד, שכבה אחרי שכבה, שהוא המשך השיטה שרכשתי מן לימודי בעבר: שעובדים על ציור, על הקומפוזיצי‘ עוד ועוד, שינוי אחרי … Continued

Path to true success

posted in: Blog | 0

People in general follow many paths, in desire to reach all their goals. But since we truly wish to succeed in life, I think that we should realize that there is one path which includes the good of all other … Continued

smooth wall

posted in: Blog | 0

  I have heard taught in the name of the Ba’al Shomer Emunim, ztz”l, HaRav Ahron Rothe, that in our generation to attain emunah will be as difficult as climbing a smooth wall. It was suggested: How does one go … Continued

הכל מחפשים דעת

posted in: Blog | 0

מוצאי שבת משפטים, תשע“ב הכל מחפשים דעת. הרב אביגדור מילר, זצ“ל, הי‘ אומר שכל החיפוש בעולם, לטייל וכו‘ הוא בשורש חיפוש לה“י. ונ“ל דרוב עולם, ברצונם לדעת (השם) מתעניינים לדעת “חדשות” בכל סוגיהם, ובידיעת החדשות מפייסים צימאון שלהם לדעת. והחכמים … Continued

עוד על כח השקר ודמיון

posted in: Blog | 0

, ה’ תציל למען שמו אבל אקדים מילה על התקשרות כי הכל תלוי בחוזק התקשרות והתחברות לדברי תורה ותפילה, כי כמות טפל לאיכות וכמו שארז”ל טוב מעט בכוונה וכו’  ויש להאריך ביסוד זה ולא כתבתי אלא ראש פרק ועוד ראש … Continued

1 2 3 4 5 6 7 13