תיאור של שינוי במהלך החיים שלי בשנים אחרונות. בקיצור נמרץ עצום

posted in: Blog | 0

הי’ שהכל הי’ מסובב על נקודת האמת שהכרתי בקרבי. לנקודה זה נמדד הכל ועל פי יחס כל דבר לנקודת האמת שהרכתי בכל עת כן הבחנתי ערך דבר וכן חשבנתי איך לייחס למעשה לכל דבר. אם הי’ קרוב לנקודת האמת שהכרתי … Continued

אמנות היא דרך אמונה פשוטה

posted in: Blog | 0

אמנות היא דרך אמונה פשוטה. נראה דאע“פ בודאי יש בעשיית ציור וכד‘ שכליות וחכמות, מ“מ נראה שעיקרו הוא דרך אמונה פשוטה לבד. לכן ילד קטן מתדביק בדרך ציור בלב ונפש ואע“פ שאין לו שום שכליות וחכמות בציור, כי אמנות בעיקר … Continued

אמונה בהשגחת פרטית

posted in: Blog | 0

יהודי צריך תמיד להגביר האמונה ולהסתכל על הדרך שהוא הולך ולראות מה שנתחדש לו בדרכו כל רגע— באמונה, להאמין שהכל מאת ה“י בשבילו בהשגחה פרטית מדויקת עד תכלית הדיוק, שאין דבר שנתחדש בחיי הפרטי שאינו מאתו ית‘. וזה עבודה ממש, … Continued

קצת רקע

posted in: Blog | 0

בערך בגיל עשרים, כשהייתי באוניברסיטה, בארה“ב, החלטתי להקדיש את חיי להיות אמן, צייר. ובמהלך השנים הבאות התמסרתי כולי לרכוש כל ידע מעשי שיכולתי להשיג בתחום האמנות. אבל הרצון העיקרי שהוביל אותי היה להכיר: מהם החיים, מהו בן אדם, מה התכלית … Continued

Some thoughts about Tsheuvah

posted in: Blog | 0

Some thoughts about Tsheuvah. Chazal tell us עיין ברכות ה. אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם וכוי)) that when yissurim come upon us we should search our deeds to repent upon our sins, for it is likely that our yissurim are a result of sins … Continued

אמת

posted in: Blog | 0

Everyone should understand that there is one thing in the world that is most precious and that all other things in the world have no value at all compared to this precious thing. Therefore one should see it as his … Continued

Children of the King

posted in: Blog | 0

You are children of Hashem your G-d (D’varim 14:1) There are many deep paradoxes in Judaism and in our service of Hashem; and often we must hold simultaneously to both sides of the rope, so to speak. One such paradox … Continued

ענין מסירת נפש

posted in: Blog | 0

  עיין בספר הק’ יסוד ושורש העבודה, שער ראשון, פרק אחד עשר, ענין עבודת מסירת הנפש בכח, והיינו במחשבה, דבריו הנוראים כדרכו בקודש, כמה יסודי עבודה זו וכמה גדול מעלתה, עיי”ש היטב ותשמח מאוד, וזה קצת מן הקצת של לשונו … Continued

ב’ קושיות בעשיית אמנות

posted in: Blog | 0

יום ג‘ בלק תשע“ז הנה אני עומד אחרי כ“כ עבודה בציור. עשרה שנים אחרונים בחיי הקדשתי כעיקר הראשון—האמנות דרך פנימה אל הקודש. וכו‘. ועדיין אני אומר: אינני יודע לתאר במילים אמאי אמנות הוא מותר (ע“פ התורה הק‘). ב‘ טענות עולים … Continued

אתה חונן לאדם דעת

posted in: Blog | 0

    (מתפילת שמונה עשרה) You graciously endow man with wisdom. (From the Amida Prayer) Oil on canvas ציור שמן תשס“ז–תשע“ו 40 x 50 cm. In private collection, Ramat Bet Shemesh, Israel. Exhibited :  Bais HaBaal Shem Tov, Jerusalem, Israel; one-man … Continued

1 3 4 5 6 7 8 9 16