חידושים בספר תהילים

posted in: Blog | 0

תהילים ס”ז:ב’       א-קים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה. עכ”ל. יחננו, ויברכנו, יאר פניו, כנגד ברכת כהנים: יברכך וגו’ יאר פניו וגו’ ויחונך. וברכה אחרונה ישא ד’ פניו אליך וישם לך של-ם, י”ל דכל המזמור הוא כנגדו דמיירי בעתיד לבוא … Continued

על הר גבוה

posted in: Blog | 0

  משל שאחד עומד ולומד ומרגיש את עצמו שהוא עומד על גב הר גבוה. ואח”כ מבחין שהוא יורד מן ההר כנגד רצונו, ואז מבחין האמת, שכל הזמן כל העמידה שלו הי’ שהוא מעל כתפי אבא שלו, ושאבא שלו עומד על … Continued

הגאולה תלוי באחדות ישראל

posted in: Blog | 0

בס”ד  א’, ערב פסח תשע”ח וברעוה דרעוה בשלס סעודת שבת הגדול דרשתי על הגאולה שתלוי בתיקון שנאת חינם, באחדות ישראל, ושיש כ”כ מחלוקת רח”ל היום וכל זרם אוחז בשיטתו, וחושב שמשיח יבא ולהכריע כדעתו, [ובאמת הוא] לא יבא אלא ב[תוך] … Continued

עולם פרטי של האמן

posted in: Blog | 0

כי יש קושיא. איך האומן העוסק בשלו. ומתעמק בשלו. והכל מרעיוניותיו ומליבו וממצפונו. ומה זה נוגע לאחר? והייתי רגיל לתרץ שהנה, בפנימיותו, בשורש נשמתו הרי אנו מקושרים, נשמה א’ במקור. כל בית יעקב. ונכון הוא ודאי. אבל לזה התירוץ יש … Continued

Honorable Clothing

posted in: Blog | 0

As in our physical lives, HaKadosh Baruch Hu supplies to each one of us our various clothing needs; clothes for sleeping, clothes for praying, clothes for working, etc. and one needs to wear the suitable clothes for each situation; if … Continued

ישליך על השם

posted in: Blog | 0

דרך חכמים לדון מעשיהם, לפשפש ולמשמש בהם לדעת הטוב בדרכיהם וכו’ והוא דרך המוסר, דרך חיים תוכחות מוסר (משלי ו’:כ”ג). וכיון שהוא דרך חיים, איך להרהר לסור ממנו  אבל יש שאדם מרגיש בנפשו: הלא, אינני יכול להגיע לזה, לדעת הדרך … Continued

כי תכלית הידיעה אשר לא נדע

posted in: Blog | 0

ידוע שיש דברים, מושגים, שאין שכל אדם יכול לתפוס אותם בגוף זה בעולה”ז. והמפורסם מהם היא הסתירה בין ידיעה לבין בחירה, שאע”פ שהקב”ה יודע הכל, מ”מ יש בחירה חופשית מוחלטת וכו’. (כמו דאיתא [אבות ג’:ט”ו, הכל צפוי והרשות נתונה ונקודה … Continued

התחלה של רבי עקיבא

posted in: Blog | 0

  אבנים שחקו מים (מיוסד על אבות דרבי נתן, פרק ו’, משנה ב’) Water carved out stone (Based on Avos d’Reb Nosson, 6:2) Oil on canvas ציור שמן על קנבס תשע”ח 100 cm x 80 cm. יום ו’ אחרי/קדושים, תשע”ח … Continued

1 3 4 5 6 7 8 9 19