בגדי חול של משיח

posted in: Blog | 0

(זהר תצא ר”פ) והוא מחולל מפשעינו (ישעי’, נ”ג:ה’)—דאיתעבד חֹל בגיניהו. מקודם כתבתי מזוית אחד על ענין זה, שגלוי הצדיקים בכלל והמשיח בפרט תלוי בזכות הדור, שהם מכינים כלים להלביש קדושתם. כאן רצוני לבאר, בס”ד, פן אחרת בענין, שעצם כל דבר … Continued