כי אדם טרוד למצוא פתרונות לבעיותיו. מחפש חכמה.  אבל חכמה לדבר אחד אפשר שהוא מונע פתרון דבר אחר. כגון אלו שמוצאים חכמה להשגת פרנסה וסידור חייהם בעולם הזה, אבל על ידי זה מזניחים חייהם הנצחיים, כליל או במקצת. נמצא שמה שהי’ נראה חכמה נפלאה באמת היא כסילות גדולה וכישלון מוחלטת.  או כגון מי שמוצא חכמה לשפר שלום ביתו, אבל הוא על חשבון חיזוק לימוד תורתו. או מאידך, מי שמוצא חכמה ותחבולה לחזק בלימוד התורה אבל מפסיד בזה בשלום ביתו

לכן פשוט שצריכים עצות שהם טהורות בעצם, שאין אתם ליווים שליליים. חכמה גבוה שהיא כללית. צריך עצת השם ית’ עצמו, כמ”ש (משלי י”ט:כ”א) רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. וראשית חכמה יראת השם (תהלים קיא:י

לכן מובן שחיפושינו צריכים להיות בכיוון זה, להשגת עצת השם ית’ עצמו. ועד שמשיגים עצת השם עצמו אין להניח החיפוש, אין לקחת חכמה נמוכה יותר, שנראה די טוב לצורך השעה. כי יתכן שיפסיד במקום אחר, וכנ”ל. ומחיר של הפסד אין לשער

וכיון שהקב”ה נמצא בכל מקום, וידו פשוטה לקבל שבים. טוב ומטיב לכל. וכמו שכתוב: (שם, פ”ו: ה’) כי אתה א-ני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראך. ואין רצונו אלא לעזור לנו, להשיג הנרצה לפניו. חכמת חיים אמתיים. שומע תפילת כל פה. קרוב לכל אשר יקראהו באמת (עיי”ש קמ”ה: י”ח). א”כ יש דרך ברור להשגת עצתו ית’. לפתוח לב אליו ית’. לבקש ולהתחנן. עד שמקבל

featured image:

  יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא

(תהילים כ’:ה’)

May He grant you according to your own heart and may He
fulfill all your counsel

(Tehillim 20:5)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשע”ג

50 cm. x 60 cm.