הכל מעשה השם ית’. והכל בהשגחה פרטית. והכל החסדים עצומים ותמידיים. הכל הוא דרך רמז. הקב”ה מרמז לאדם תדיר איך לחזור אליו ית’. הכל מזומן מאת המלך הק’ לפני האדם לתקן כל חלקי נפש, רוח ונשמה שלו. בגלגול זה. שלא יצטרך להתגלגל עוד

אז פשוט למבין שלכן צריך התעוררות גדולה. צריך ערנות גדולה לתפוס כל רמז, לתפוס כל רגע. כי מאת ההש”י הוא, בשביל האדם, השגחה מיוחת. שאין בשום דבר שקורה לפני האדם שום דופי ושום חסרון. הקב”ה אף פעם מחטיא את המטרה במה שהוא מגיש לפני האדם. כל רגע הוא כלי מוכשר מאוד שעל ידו אדם יגיע לתכלית הנרצה

אז בעי ערנות גדולה. כי אם מתעורר אז יש סיכוי טוב שישיג הרמז שמרומז לו מאת המלך הק’. אבל אם יושן, והולך כהרגלו. ולא שים לב למתחדש לפניו, המתחדש אתו. כל מעשה בראשית המתחדש בטובו ית’ בכל רגע ורגע בשביל האדם

אם לא משתדל מאוד לתפוס המסר, הרמזים, המכוונים לו. אז פשוט שמאבד הזדמנות. הזדמנות שאין לה תמורה. הזדמנות של חיים שרוצה השם ית’. חיים שהקב”ה רוצה להעניק לו

והתעוררות מאין יבוא? ואם מתעורר עתה. אבל אח”כ יבוא נסיון ומפיל רוחו, ושוב איך אז יתעורר? איך נשאר ער בכל החיים? הרי טבעת הגוף כבד מאוד על האדם. גם הרגלו חזק מאוד. אז כמעט הוא בחזקת יושן. ויש ישנים שבעים שנה

אלא שצריך להפעיל את הרצון. ולמצוא את המפתח להפעיל את הרצון. כי הכל הולך אחרי רצון האדם. ואם הוא מבין שאין עוד אלא לעבוד את השם ית’. ואין בחיי הבל הזה כלום חוץ מלעבוד את השם ית’. שחייו אינו עניין של מה בכך, אלא הזדמנות אמתי שאין להפסיד רגע ממנו כלל. אז מוצא דרכים ותחבולות להפעיל את הרצון. וטוב לו לכאן ולנצח. בס”ד

featured image:

זכרון מירון

Memory of Meron

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תש”ע

40 cm. x 50 cm.