לענ”ד דנכון לכתוב. דרך העולם, כל שאדם עושה פעולה ומלאכה ועבודה יותר ויותר וחוזר, ועושה אותו מלאכה יום יום, אז סוף סוף הוא בקי ושנון במלאכה זו. אבל דרך תורה ומצוות הוא דרך הקדושה. ואין סוף מקורו. ולכן לכל שמתמיד בו. רואים יותר ויותר כמה פחות הוא, כמה רחוק הוא מהבקיאות ומהשנון

featured image:

נתעכב בדרך לירושלים

Detained on the Way to Yerushalyim

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תש”ע

40 cm. x 50 cm.