ישבתי חוץ לכותל המערבי וקראתי תהלים. וחשבתי: ודאי אין לי חכמה ואין לי דרך, כלל. שבאמת רחוק ממני מאוד לדעת מה נכון באמת.  אז הרמתי עיניים שלי וראיתי עוברים המון אנשים. הסתכלתי וחשבתי: אבל אין לי שום ספק שהדרך האמת אינו נמצא אצלם. וכלפיהם ודאי אני מכיר דרך החכמה מאוד מאוד, ברוך השם. ופליאה ותמיהה גדולה בעיני. ששניהם ודאי אמת. מחד גיסא אינני מבין כלל האמת. ומאידך, אבל אני בטוח בלי שום ספק שדרך האמת אינו נמצא שמה אצל המונים. שניהם כאחד אמת, ואינו סתירה, אלא שאינני יודע להסביר זו

featured image:

בבאור כלל חובת האדם בעולמו

((מספר מסילת ישרים של הרמח”ל, פרק א’

Concerning man’s Duty in the World

(from sefer Mesilat Yesharim, 1st chapter)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשס”ח – תשס”ט

80 x 120, 90 x 120, 80 x 120