היאך יכול לנצח הרע? אי אפשר. כי רע הוא. ואם בא עליו להוכיחו שאינם נכונים דרכיו. הוא ימלט ויאמר שלא כוונתי כן. כי הוא אינו נכנע לצדק, לא לכל טענה של צדק. רק מי שהוא טוב יודה על האמת, רק כשיש נקודה של טוב אצלו אפשר לנצח אותו, להוכיחו עפ”י יושר וצדק. אבל הרע תמיד ימלט ממך וימשיך להרע לך, מכה ופוצע ויאמר לא עשיתי מאומה. ואתה בסוף יושב דומם והוא מצחק והולך

אלא שצריך ללכת בדרך אמונה, אע”פ שהאמונה אין לה פה להוכיח. ונכון, הרע ימשיך להשתולל סביב, ואין לך אלא אמונתך, שאתה יודע שסוף כל סוף יגמר כל הרע, בלע מוות לנצח (ישעיה כ”ה:ח’), ותשחק ליום אחרון (משלי ל”א:כ”ה). ותפייס את עצמך בכך שהליכת בדרך אמונה, בדרך האמת, מקרב את הגאולה

How can one conquer Evil? It is impossible–because it is evil. And if you start with it, to prove to it that its ways are unfounded, it will slip away from you and claim that you misunderstood its intention. For it is unyielding before Rightness, to any righteous claim. Only one who is good will admit the truth; if there is a point of goodness in him, it is possible to overcome him, to prove to him through rightness and fairness. But Evil will always slip away from you and continue to oppress you, to hit and wound you and say: I didn’t do a thing. And you at the end will sit silent and he laughs and continues onward.

Rather one must walk in the way of Emunah, even though that Emunah hasn’t a mouth with which to reprove. And true, the Evil will continue to dance wildly around you, and you have nothing but your Emunah; you know that in the end, all the Evil will be extinguished. “Death will be swallowed forever.”(Yeshayahu 25:8) “And she will laugh on the last day.”(Proverbs 31:25). Comfort yourself with this: to walk the path of Emunah, the path of truth, is to hasten the Redemption.

feautured image:

pencil on paper 14 cm. x 21.6 cm.