משל שאחד עומד ולומד ומרגיש את עצמו שהוא עומד על גב הר גבוה. ואח”כ מבחין שהוא יורד מן ההר כנגד רצונו, ואז מבחין האמת, שכל הזמן כל העמידה שלו הי’ שהוא מעל כתפי אבא שלו, ושאבא שלו עומד על הר גבוה ועכשיו אבא ירד ללמד את הבן שכל גובה לימוד הבן בא דרך האב ומכח האב

featured image:

ויעלהו לעלה תחת בנו

(בראשית כ”ב:י”ג)

And he brought it up as a burnt offering in place of his son

(Bereshit 22:13)

Oil on canvas ציור שמן על קנבס

תשע”ד

50 cm. x 70 cm.