אמת

אמת

posted in: Blog | 0

Everyone should understand that there is one thing in the world that is most precious and that all other things in the world have no value at all compared to this precious thing. Therefore one should see it as his personal responsibility to exert all his strength continually and to dedicate his life to ensure that this precious item is protected from being lost, heaven forbid; and that all should be done in order that this matter should flourish and propagate and that the world be filled with this alone. What is this?: emes.

 

שיבין כולם שיש בעולם דבר אחד שהוא יקר מאוד וכל

דבר אחר בעולם אין להם ערך כלפי יוקר דבר זה. לכן ראוי לכל אחד לראות זה כאחריותו האישית לתת את כל כחו תמיד ולהקדיש כל חייו להבטיח שדבר יקר זה נשמר מלילך לשום איבוד, חס ושלום, ולעשות הכל כדי שענין זה יפריח ויתפשט ושהעולם יתמלא בדבר זה לבד. מהו זה? אמת