לדעת אמת , ללון בנקודת האמת, לקשר אמת שבלבו לשכלו. למצוא דרך האמת, וכל שביל המוביל אליו. לתפוס בכל חוט הנמשך מן האמת. להפוך כל גלל חשוד לך ששמא מתחתיו אמת.

כי כתב רבינו ז”ל בספר המידות כי הסתרה בא מכפירה. הסתרה, היינו הסתרת האמת. ומזה שאמונה, שהיא הפך של כפירה, היא מה שמגלה את האמת. וכנראה שאין דרך אחרת להגיע לאמת אלא ע”י אמונה.

ולהשיג אמונה, כנראה, שצריך קודם לסלק השכל. כי השכל מפריע לאמונה. כיצד? הא, שֵכל הוא גבוה מאמונה. אלא שאין השכל עצמו מסתיר האמונה, כי השכל הזך והנקי הוא תכלית האמונה. אלא מה שנדמה לשכל, שהוא כח המדמה, שהיא שליח השכל (עיין ליקוט”ה הל’ שליחין, ה’,א’) היא עומדת ומסתיר האמונה. המדמה, כשמדמה את עצמה אל האדם כשֵכל עצמו, זה מונע ממנו לראות באמונה, ואח”כ לעלות מן האמונה אל האמת.

כי המדמה המקולקלת אומרת לאדם : הנה, אני יודע. אני יודע הדרך, תבוא, תמשך אחרי. וכן מושך לו לטיול ארוך עד מאה ועשרים שנה.

כי רק יאמר האדם: אינני יודע! אז הוא יכול להביט באמונה. אינני יודע, אבל אני מאמין. נמצא כאן הקב”ה בהסתרה. זה הדרך. וזה “סילוק השכל”, הנאמר בספרי ברסלב. לענ”ד. כי כל זמן שהשכל אינו מתוקן, אין לסמוך עליו. כי אפילו מעט שקר מעורב בו כבר יעקם את הדרך. אבל דרך אמונה אין לו שום גרעון, שום חסרון, ותמיד יוביל לאמת, בס”ד.

featured image:

אני לדודי ודודי לי

(שיר השירים ו’:ג’)

I am my Beloved’s and my Beloved is mine.

(Song of Songs 6:3)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תשע”ט-תש”פ

30 cm. x 60 cm.