ליקוטי הל’ הל שליחין ה’,א’ בא”ד כי עיקר האמונה שהיא כלל התורה היא ע”י בירור המדמה כנ”ל ומדמה הוא בחינת שליח כי המדמה הוא שליח השכל. כי השכל רחוק מכל ידיעות הגשמיות רק ע”י המדמה שהוא כח של השכל עי”ז מגיע לשכל ידיעות תוארי הגשמיות. וע”כ שם  בבחי’ המדמה שם עיקר הבחירה, וכו’ עייש. דברי א-קים חיים.

ואני בְיָם המדמה ורצוני לברר ולהביא אמת לשכל, שיקבל שכלי את האמת, חברו, ולחבק אותו ולעלות אותו לשורשו, לרצות קונו ית’, ולפעול לפניו בקשתו, בקשת האמת. להתגלות בעולם.

featured image:

העבר אין העתיד עדיין וההווה כהרף עין דאגה מניין

)מקור הראשון אינו כ”כ ברור, מובא בכמה וכמה מקומות, אחד מהם בס’ פלא יועץ, ארך דאגה)

Oil on canvas

ציור שמן על קנבס

תש”פ

80 cm. x 150 cm.