רפוא לחטא העגל

posted in: Blog | 0

יום ה‘, כי תשא, תשע“ב, יום פורים שמח בעזה“י זכיתי לשמוע כמה פעמים מפי מו“ר הגה“צ, הרב חיים קמיל, זצ“ל, ביאורו של רבו הגאון רב חיים שמואלביץ, זצ“ל, הבנת ענין חטא העגל, והיינו תירוץ הקושיא המפורסמת היאך יכולים היו בנ“י … Continued

מאמר התחזקות בעבודת השם

posted in: Blog | 0

יש לי דברים יקרים לכתוב בעבודת הבורא, ית‘, והלוואי שאזכה לכתוב אותם כי יש בהם חיזוק גדול ואם יכול לאחוז בהם באמת יזכה לטוב. והוא שצריך להאמין ולדעת שכל דבר שמשתדלים להשיג בעבודתו, ית‘ ורואים שלא הולך לו בזה, או … Continued

ואהבתם את הגר

posted in: Blog | 0

ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים (דברים י‘:י“ט). וכן הרבה מצוות כדומה; לאהוב את הגר ולדואג שהגר לא ירגיש שום גרעון והשפלה מצד שאינו מיוחס כשאר ישראל המתייחסים ליעקב אבינו, ע“ה, דור אחר דור. ובפרש“י, ז“ל, שם: מום … Continued

בא אל פרעה

posted in: Blog | 0

 דרך דרוש, בס”ד. הפסוק אומר: ויאמר ד’ אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותתי אלה בקרבו. ע”כ. רצוני לעמוד על ג’ הערות ולקשר אותם כאחד. א’  וכבר עמדו על זה הרבה … Continued

creating space with color

posted in: Blog | 0

It is a clal gadol for all successful painting and not just in painting otiot (but is especially pertinent to otiot) It is the synthesis of all my art education (BFA and several post-graduate schools). The ikar of all great … Continued

truth

posted in: Blog | 0

Of all the expensive items in the world, the most expensive–that is, the most difficult to acquire–is truth. And  even more difficult that acquiring truth, is finding a buyer for it, or even someone who will take it as a … Continued

bridges

posted in: Blog | 0

People are making bridges all the time. Every time a person passes over an impasse or a difficulty in his life, he has made a bridge. He constructed a means for overcoming the difficulty; then he used his construction in … Continued

negative feelings

posted in: Blog | 0

Even a very small negative feeling in the heart is a serious problem, and until all the negative feelings are removed one is not out of danger. Whether it be negative feelings towards another or towards Hashem, Yisborach and His … Continued

1 3 4 5 6 7 8 9 14