חכמה, בעזה”י

posted in: Blog | 0

    נראה שממבט פשוטה יש להבין הסיבה שאין כולם רצים ללמוד התורה הקדושה כי סבורים העולם שח”ו התורה היא כדבר יתר, שאין צורך כ”כ לדעת אותה. והיינו שאנשים סוברים שהם מספיק חכמים בלא שיש להם חכמת התורה, ולא מרגישים … Continued

צדיק ורע לו

posted in: Blog | 0

בקיבוץ הקדוש באומן בראש השנה, תשע”ח, שמעתי שיחה ממורנו הרב אברהם צבי קלוגער, שליט”א על ענין “צדיק ורע לו”, ושאלתי לו שאלה: הלא רבינו הק’ כותב שעיקר ייסורים היינו משום חסרון הדעת ומי שיש לו דעת, א”כ ייסורים שלו אינם … Continued

Belief in Tzaddikim-אמונת צדיקים

posted in: Blog | 0

אמונת צדיקים. שמאמין שהקב”ה משפיע על אדם השגות נכונות, שהצדיק מחדש דיבורים שאתה חפץ בהם. שהם תורה. להאמין שהקב”ה ברא אדם שהוא יכול להצליח לקיים רצון בוראו. שהוא יכול ללכת לפי רצון בוראו. ולכן הוא מתהפך להיות כלי קודש, כלי … Continued

?היאך יכול לנצח הרע-How can one conquer Evil?

posted in: Blog | 0

היאך יכול לנצח הרע? אי אפשר. כי רע הוא. ואם בא עליו להוכיחו שאינם נכונים דרכיו. הוא ימלט ויאמר שלא כוונתי כן. כי הוא אינו נכנע לצדק, לא לכל טענה של צדק. רק מי שהוא טוב יודה על האמת, רק … Continued

גאווה אינו אלא כעין קליפה

posted in: Blog | 0

גאווה אינו אלא כעין קליפה. כי ההשגה הכי טובה, התורה הכי מבורר אינו אלא כולו מאת השם יתברך לבדו, ובמה יתגאה אדם בדבר שאינו שלו אלא שהאדם זכה להיות כלי לגלוי דבר השם זה. ובזה הוא מקבל שכר, כי בלי … Continued

Outsiders and Insiders

posted in: Blog | 0

  My intention in this is to broach a sensitive and important subject. May Hashem Yisborach imbue me with the needed sensitivity for the task. We are exhorted in the Torah: “you shall love the convert.” (Devarim 10:19). One of … Continued

היכן שאתה אוחז

posted in: Blog | 0

כי צריך להתחיל (ציור) מהיכן שאתה אוחז, איך שמרגיש, לרשום ההרגשות כמו שהם. ואחר כך להמשיך אותם למקום שצריך להגיע לשם. לאט לאט, על ידי הציור למשוך את עצמך למקום הנבחר יותר. כי איפה שאתה עכשיו, זה מקומך, ואתה כולו … Continued

ג’ נר חנוכה תשס”ט — עניני ציורים

posted in: Blog | 0

כמו כשאדם נותן דרשה הוא מכין לדבר ברמה מסוים ומדמיין לעצמו למי הוא מדבר, כמוכן העושה ציור. יש מאמרי רבותינו ז”ל שעושה אני הד”ל  ציור מדבריהם שהפשט שלהם מובן לרובא דרובא דיהודים, כגון “משה קבל תורה מסיני”. ובכה”ג משתדל אני … Continued

Clothing Life

posted in: Blog | 0

Recently an angel said to me: “what is this that you are always making pictures? What kind of occupation is this for a Jew? All day long fantasy after fantasy?” I replied:”Sometimes a person’s situation feels empty and he doesn’t … Continued

prayer

posted in: Blog | 0

I put forth a tefilla to the Creator, Blessed is He. Ribono Shel Olam! I want, I need to understand why so many if Your children, B’nai Yisrael do not experience Your closeness to them. I don’t know why they … Continued

1 2 3 4 5 6 18