ענין מסירת נפש

posted in: Blog | 0

  עיין בספר הק’ יסוד ושורש העבודה, שער ראשון, פרק אחד עשר, ענין עבודת מסירת הנפש בכח, והיינו במחשבה, דבריו הנוראים כדרכו בקודש, כמה יסודי עבודה זו וכמה גדול מעלתה, עיי”ש היטב ותשמח מאוד, וזה קצת מן הקצת של לשונו … Continued

ב’ קושיות בעשיית אמנות

posted in: Blog | 0

יום ג‘ בלק תשע“ז הנה אני עומד אחרי כ“כ עבודה בציור. עשרה שנים אחרונים בחיי הקדשתי כעיקר הראשון—האמנות דרך פנימה אל הקודש. וכו‘. ועדיין אני אומר: אינני יודע לתאר במילים אמאי אמנות הוא מותר (ע“פ התורה הק‘). ב‘ טענות עולים … Continued

אתה חונן לאדם דעת

posted in: Blog | 0

    (מתפילת שמונה עשרה) You graciously endow man with wisdom. (From the Amida Prayer) Oil on canvas ציור שמן תשס“ז–תשע“ו 40 x 50 cm. In private collection, Ramat Bet Shemesh, Israel. Exhibited :  Bais HaBaal Shem Tov, Jerusalem, Israel; one-man … Continued

ביאורים בשם הנבחר לעסקי “בסתר עליון”

posted in: Blog | 0

גימטרי’ של קמ”ח הוא נצ”ח. ע’ עבודת ישראל ריש דרשת חנוכה דספירת נצח הוא רמז להקב”ה, ונצח הוא הספירה של ברכת השנים, וזהו קמ”ח . אפשר נמי להעמיס זה על דברי חז”ל אם אין קמ”ח אין תורה אם אין תורה … Continued

אחד מי יודע, אחד אני יודע

posted in: Blog | 0

005) אחד מי יודע, אחד אני יודע (הגדה של פסח) Who knows One, I know One. (Passover Haggadah) Oil on canvas ציור שמן תשס“ח 50 x 70 cm. Exhibited: (first version) Crown Plaza Hotel, Jerusalem,Israel; one-man standing exhibition of paintings. … Continued

אם אין אני לי מי לי

posted in: Blog | 0

נחוץ לי הי‘ לעשות ציור על זה הנושא כי עניין של ציור בכללות הוא עניין של ביטול. הצלחת הצייר היא תלוי בכמה האמן זוכה לבטל את עצמו ויהיה נעלם מן המציאות. כל ש“אני” נמצא, זה רק מפריע לציור של משמעות, … Continued

זכו שכינה בניהם

posted in: Blog | 0

ציור השני‘ שהתחלתי. ועבדתי עליו פחות או יותר רצוף למשך כמה חודשים. ואע“פ שהוא תמונה קטנה, מ“מ עבדתי עליו הרבה מאוד, שכבה אחרי שכבה, שהוא המשך השיטה שרכשתי מן לימודי בעבר: שעובדים על ציור, על הקומפוזיצי‘ עוד ועוד, שינוי אחרי … Continued

Path to true success

posted in: Blog | 0

People in general follow many paths, in desire to reach all their goals. But since we truly wish to succeed in life, I think that we should realize that there is one path which includes the good of all other … Continued

smooth wall

posted in: Blog | 0

  I have heard taught in the name of the Ba’al Shomer Emunim, ztz”l, HaRav Ahron Rothe, that in our generation to attain emunah will be as difficult as climbing a smooth wall. It was suggested: How does one go … Continued

1 2 3 4 5 6 12