דרך ציור הוא בחינת התעוררות תשובה

posted in: Blog | 0

נראה לי שכל רושם שרושם דרך ציור הוא בחינת התעוררות תשובה, שרוצה “לדבר” ולהתוודות לפני קונו, ית’, דרך השפה המיוחדת הזו של ציור. או שמתעורר מאהבה, או מיראה, אבל הצד השווה שרוצה לבטא נפשו. שציור הוא דרך ביטוי הנפש. וכמו … Continued

נגילה ונשמחה בך!

posted in: Blog | 0

יש לתאר מציאות של יהודים במלחמת חייהם. מהו מהות המלחמה שלהם? המלחמה הוא לקיים מצוות השם. נקרא מלחמת היצר. אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי. והיינו אומר היהודי להקב”ה: אוי, אתה רוצה ממני לפרוש את עצמי מטבעי, מרצונותיי להבלי עולם? … Continued

קשר היהודי צריך להיות עם הקב”ה עצמו

posted in: Blog | 0

שמות הק’ הם לשון של הנשמה, לכן אני בוחר להתמקד עליהם, כי עסקי באמנות לחדור פנימה עד נשמה ויותר. [והיינו שכיוון ומהלך מחשבתי בכל ציורים שלי הוא בחיבור עם שמות הקדושים למיניהם, או מחשבת תורה בעלמא, הכל  בכיוון  “אמנות מופשטת … Continued

תאמין בעצמך

posted in: Blog | 0

בס”ד  האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול ומה שיש בזה יש בזה (אבות דרבי נתן פרק לא צריך להבין שהחיוב להאמין בעצמך הוא חיוב גדול כמו חיוב להאמין בהשם יתברך. כי היכא שלא מאמין בעצמך זה כמכחיש ההשגחה … Continued

תפילה המתקבלת

posted in: Blog | 0

  נלענ”ד שיש תפילה שתמיד נשמעת, שנתקבל וניתן למתפלל בקשתו מיד, כפשוטו. (כי י”ל שכל תפילה נתקבל, אלא לא מיד רואים התוצאות ולא תמיד בצורה המבוקשת, אבל תפילה א’ תמיד התקבל, וכו’ כנ”ל) והוא תפילה לעשות רצונו ית’, והיינו שמבקש … Continued

תיקון הכסילות

posted in: Blog | 0

בדרך כלל אדם ממשיך בדרך שהוא כבר הולך, אא”כ הוא מביא על עצמו כח נגדי חזק מאוד, שיעקור את הרגלו. א”כ מה תקוה יש לכסיל? כי הוא רק הולך בכסילות יותר. [וכן כתיב (תהלים צ”ב:ז’) וכסיל לא יבין את זאת. … Continued

תועלת של אמנות. תמונות

posted in: Blog | 0

   כי אדם יתבונן על חייו. והנה נמצאים בעולם שהרע היא מרובה מאוד. והטוב המעט, מרגישים שהוא בלוע ובטל, ח”ו, מתוך רוב הרע. ולא נחשב, ונראה שהטוב אין לה כח כנגד כל כך רע מהו תמונה? מסגרת דברים (דברים מוסגרים). … Continued

לעשות רצונו בלבב שלם

posted in: Blog | 0

נלענ”ד שיש תפילה שתמיד נשמעת, שנתקבל וניתן למתפלל בקשתו מיד, כפשוטו. (כי י”ל שכל תפילה נתקבל, אלא לא מיד רואים התוצאות ולא תמיד בצורה המבוקשת, אבל תפילה א’ תמיד התקבל, וכו’ כנ”ל) והוא תפילה לעשות רצונו ית’, והיינו שמבקש מהקב”ה … Continued

מדרגות התשובה

posted in: Blog | 0

נראה לבאר שיש ג’ מדרגות עיקריות רח”ל של התדרדרות הבן החביב לאביו, והדברים נתבארו בין לעניו אב ובן הגשמי בין למצבנו לפני אבינו שמשמים, בעזה”י   א’: הבן החביב עושה דבר לא טוב והאב מאיר לו, ומראה לו פנים זועפות, … Continued

1 2 3 4 5 18