שמש בשבת צדקה לעניים

posted in: Blog | 0

ראשי פרקים של מה שנתחדש לי בשבת קודש בקידושא רבא בביה”כ דחסידי ברסלב, הקריה החרדית, בית שמש ואמר רבי יצחק שמש בשבת צדקה לעניים (תענית ח’:). פשט אחד. הרי כל השבוע משתדלים כולם בל”ט מלאכות. והעשיר מצליח והצלחתו ועושרו זה … Continued

לאחוז בעץ החיים

posted in: Blog | 0

מחטא עץ דעת טוב ורע, שמעתי בשם הרמב”ם ז”ל שנקשה: מהו לא טוב בזה בידיעת טוב ורע? וענה: היו קודם במדרגה של אמת ושקר, ונפלו למדרגה של בחירה בין טו”ר שהוא מדרגה פחותה. ע”כ בצמצום שמעתי ביאור: אנו חווים חיינו … Continued

מן הקצה אל הקצה

posted in: Blog | 0

יהודי, בחינת צדיק, כמו שנאמר: ועמך כולם צדיקים וגו’ (ישעיהו ס’:כ”א), וצדיק צריך להאיר לדרי מעלה ולדרי מטה. לגבוהים וגדולים שבאנשים ולאלו הנמצאים אפילו בתחתית שאול, רחמ”ל. עיין היטב ליקוטי מוהר”ן תנינא ז’, ועיין עוד שם קמא ו’, ד’, שבחינה … Continued

לעבוד את השם מעבר לשכלו

posted in: Blog | 0

צריך להיזהר מלעבוד את שכלו. שְמה  שמשיג בא-קותו, ומכיר שזהו תורה שאני מבין, צריך להיזהר מלחשוב ומלהיתפס בזה שזה התורה עצמה, שזה הא-קות עצמה. כי יש מדרגות עד אין סוף. וצריך להעלות דרגא בתר דרגא. והשכל שמשיג התורה עכשיו הוא … Continued

בגדי חול של משיח

posted in: Blog | 0

זהר תצא ר”פ: והוא מחולל מפשעינו (ישעי’, נ”ג:ה’)—דאיתעבד חֹל בגיניהו מקודם כתבתי מזוית אחד על ענין זה, שגלוי הצדיקים בכלל והמשיח בפרט תלוי בזכות הדור, שהם מכינים כלים להלביש קדושתם. כאן רצוני לבאר, בס”ד, פן אחרת בענין, שעצם כל דבר … Continued

העם שבדור הוא לבוש הצדיק

posted in: Blog | 0

העם בדור הם הכלי שמלובש בו צדיקי הדור. ולפי זכות העם כך הצדיק יכול להתגלות עיין בליקוטי מוהר”ן קמא, מ”ט,ז’, וז”ל: כי הצדיק נקרא שמש וכו’ וזריחתו של הצדיק, הינו השגתו, אינו אלא על ידי ישראל כמאמר “לך רד כי … Continued

הבוחר עמו ישראל באהבה

posted in: Blog | 0

הבוחר עמו ישראל באהבה (חתימת תפילת אהבה רבה). אע”פ שהבנה פשוטה יותר היא כפי הנוסח: אשר בחר בנו מכל העמים (ברכת התורה). שמשמעותה שהי’ להקב”ה כְמין רגע של בחירה, כביכול, כשראה את האבות ובחר בזרעם להיות עמו הסגולה. אבל כאן … Continued

למען כבודו יתברך

posted in: Blog | 0

כתיב: . כי כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו (ישעי’ מ”ג:ז’). לכן פשוט שאדם צריך להתנהג למטרה זו, שיהי’ כבוד להשם יתברך אבל הנהגה שהוא כבוד להשם ית’ אינה דבר שקל להשיג, אפילו כשמבינים שזה העיקר. כי נראה … Continued

אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני

posted in: Blog | 0

אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני (אבות א’:י”ד). מוכח שלתכלית אינו מספיק להיות לעצמו לבד, אלא צריך שעבודת השם יהי’ תועלת גם לאחרים. ואם נשאר לעצמו לבד, מצב זה תמוה: מה אני? מ”מ שלב הראשון שצריך … Continued

1 2 3 4 5 23