חנוכה

posted in: Blog | 0

ציור דיגיטלי: “חנוכה 21”, 2017 רבים וטובים מתקשים באמנות שלי היכא שהצורות המוכרות הם רק אותיות ולא שום דימוי של דבר שאנו רואים בעיניים שלנו בעולם הזה. אפשר לומר שרק יחידי שגולה תופסים טהרת היופי של אותיות הקדושות, יופי שהיא … Continued

There is reward for the righteous

posted in: Blog | 0

וכימיך דבאך (דברים ל”ג:כ”ה) and as [blessed as] the days [of your youth will be the days of your] old age (D’varim 33:25) …אך פרי לצדיק תהילים נ”ח:י”ב)) There is reward for the righteous (T’hillim, 68:12) Oil on canvas ציור שמן … Continued

תיאור של שינוי במהלך החיים שלי בשנים אחרונות. בקיצור נמרץ עצום

posted in: Blog | 0

הי’ שהכל הי’ מסובב על נקודת האמת שהכרתי בקרבי. לנקודה זה נמדד הכל ועל פי יחס כל דבר לנקודת האמת שהרכתי בכל עת כן הבחנתי ערך דבר וכן חשבנתי איך לייחס למעשה לכל דבר. אם הי’ קרוב לנקודת האמת שהכרתי … Continued

אמנות היא דרך אמונה פשוטה

posted in: Blog | 0

אמנות היא דרך אמונה פשוטה. נראה דאע“פ בודאי יש בעשיית ציור וכד‘ שכליות וחכמות, מ“מ נראה שעיקרו הוא דרך אמונה פשוטה לבד. לכן ילד קטן מתדביק בדרך ציור בלב ונפש ואע“פ שאין לו שום שכליות וחכמות בציור, כי אמנות בעיקר … Continued

posted in: Blog | 0

יהודי צריך תמיד להגביר האמונה ולהסתכל על הדרך שהוא הולך ולראות מה שנתחדש לו בדרכו כל רגע— באמונה, להאמין שהכל מאת ה“י בשבילו בהשגחה פרטית מדויקת עד תכלית הדיוק, שאין דבר שנתחדש בחיי הפרטי שאינו מאתו ית‘. וזה עבודה ממש, … Continued

קצת רקע

posted in: Blog | 0

בערך בגיל עשרים, כשהייתי באוניברסיטה, בארה“ב, החלטתי להקדיש את חיי להיות אמן, צייר. ובמהלך השנים הבאות התמסרתי כולי לרכוש כל ידע מעשי שיכולתי להשיג בתחום האמנות. אבל הרצון העיקרי שהוביל אותי היה להכיר: מהם החיים, מהו בן אדם, מה התכלית … Continued

Some thoughts about Tsheuvah

posted in: Blog | 0

Some thoughts about Tsheuvah. Chazal tell us עיין ברכות ה. אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם וכוי)) that when yissurim come upon us we should search our deeds to repent upon our sins, for it is likely that our yissurim are a result of sins … Continued

אמת

posted in: Blog | 0

Everyone should understand that there is one thing in the world that is most precious and that all other things in the world have no value at all compared to this precious thing. Therefore one should see it as his … Continued

Children of the King

posted in: Blog | 0

You are children of Hashem your G-d (D’varim 14:1) There are many deep paradoxes in Judaism and in our service of Hashem; and often we must hold simultaneously to both sides of the rope, so to speak. One such paradox … Continued

1 2 3 4 5 12