כי תכלית הידיעה אשר לא נדע

posted in: Blog | 0

ידוע שיש דברים, מושגים, שאין שכל אדם יכול לתפוס אותם בגוף זה בעולה”ז. והמפורסם מהם היא הסתירה בין ידיעה לבין בחירה, שאע”פ שהקב”ה יודע הכל, מ”מ יש בחירה חופשית מוחלטת וכו’. (כמו דאיתא [אבות ג’:ט”ו, הכל צפוי והרשות נתונה ונקודה … Continued

posted in: Blog | 0

  אבנים שחקו מים (מיוסד על אבות דרבי נתן, פרק ו’, משנה ב’) Water carved out stone (Based on Avos d’Reb Nosson, 6:2) Oil on canvas ציור שמן על קנבס תשע”ח 100 cm x 80 cm. יום ו’ אחרי/קדושים, תשע”ח … Continued

ונפשי ידעת מאוד

posted in: Blog | 0

  אדם בטבעו יודע הרבה מה טוב ומה לא טוב. כמו בגופו הוא מרגיש דבר חם מידי או קר מידי ולא נוח לו, ודבר שמציק לו וכו’, כמו כן בנפש, הוא מכיר בטבעו דבר נעים אן דבר שכנגדו. ואם הי’ … Continued

שאיפה להיות אין ממש

posted in: Blog | 0

הכל דינים או זכיות. הכל לפי החשבון. ואין להימלט אפילו כחוט השערה מן הדין. אלא יש לעשות כל שאפשר לעשות (מע”ט), וכל שיכול להעלים עין ממה שבא עליו מן המניעות ומן ההתנגדות—יותר טוב. כי הכל בא לכפר דינים, ואין להימלט. … Continued

תולה ארץ על בלימה

posted in: Blog | 0

  אדם רגיל ומלומד מקטנותו לחשוב שהוא עושה המעשים שנעשים על ידו, שהוא בעל כח ויכולת וכשרון ויוזמה, והוא סומך ובונה ערך ובטחון עצמו על זה שהוא משפיע ומשאיר רושם על אחרים, והוא חשוב לעולם, והכל הוא יעשה שימשיך שהוא … Continued

The short path

posted in: Blog | 0

  There is a long path to one’s tikun in this world which most travel, as it truly seems most reasonable; yet a short path exists, and even though it may seems to be impossible to succeed with this path, … Continued

יישוב הדעת

posted in: Blog | 0

אפשר לבאר בקיצור נמרץ שחזרתי בתשובה נבע מזה שהייתי מיישב את דעתי על ידי עסק הציור, שהשתמשתי בציור לברוח מן הבילבול הדעת הגדול השורה בעולם כ“כ בדורות אלו, והייתי מחפש מאוד להמלט נפשי מכל הבלבול, מאוד הייתי מחפש איה מקום … Continued

Start with G-d

posted in: Blog | 0

There is a vast difference between one who serves Hashem, Yisborach starting from the understanding of פירוד, separation; that he is here below and Hashem is infinitely High Above, and always I must start to try to connect myself to … Continued

חיזוק באמונה בעצמו

posted in: Blog | 0

יום ד‘, סדר ראה, תשע“ו אין לנצח הסטרא אחרא אלא בבטחון ואמונה שלמה. כי אין מקום לספק. דספ“ק הוא עמל“ק. וצריך למחוק, כי המלחם מלחמת חיים בשביל שכינת עוזנו, בשביל נצחון קומת הקדושה, מלחמת השם. והשם אתו בלי שום ספק, … Continued

1 2 3 4 13